Vårtig röksvamp

Lycoperdon perlatum

Svårighetsgrad

Användbara delar

Svamp

Använd till

Varmrätt

Användning

Som ung är vårtig röksvamp lämplig att plocka och den smakar bäst om man steker den. Vårtorna på hatten skrapas lätt av vid rensning.

Konservering: Vårtig röksvamp är inte lämplig att konservera.

Förväxling

Vårtig röksvamp kan främst förväxlas med gyttrad röksvamp vilken saknar vårtor men som också är ätlig. Övriga röksvampar är ätliga så länge de är unga och fruktkroppens kött är vitt.

Risk för förväxling med små outvecklade knoppar av vit flugsvamp (mycket giftig) och stinksvamp (oätlig). Skär igenom svampen för att kontrollera att det inte finns synliga anlag till skivor eller fot. Röksvampar har jämn struktur genom hela fruktkroppen.

Växtplats

Löv- och barrskogar i hela landet, ofta under granar; hagar och ängsmarker.

Förekomst

Se större karta med observationer av vårtig röksvamp.

Övrigt

Andra röksvampar i Sverige som är vanliga: gyttrad röksvamp, långfotad röksvamp och jätteröksvamp.

När röksvampar är mogna släpper de ut ett rökliknande moln av sporer.

Skapad


UppdateradReferenser

Namn på andra språk

Holmberg, P. (2010). Nya svampboken. 6. uppl. Stockholm: NorstedtNaturhistoriska riksmuseet (2009). Vårtig röksvamp. http://nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/kryptogamer/svampbok/roksvampar/vartigroksvamp.8594.html [2012-10-01]Nylén, B. (2001). Svampar i Norden och Europa. Stockholm: Natur och kultur/LTSpisa.nu (u.å.). Vårtig röksvamp. http://www.spisa.nu/3.13051/varufakta/vartig-roksvamp [2012-10-01]Svampguiden (u.å.). Vårtig röksvamp. http://www.svampguiden.com/art.asp?art=Lycoperdon_perlatum [2012-10-01]Wikipedia (2012). Vårtig röksvamp. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lycoperdon_perlatum [2012-10-01]

Kommentarer till vårtig röksvamp