Skogslönn

Acer platanoides
Kinesträdsväxter

Sav vid vårens första töväder.

Svårighetsgrad

Användbara delar

BladBlommaStam

Använd till

SalladSirapVin

Användning

Lönnblommorna, som har en sötaktig smak, och de späda bladen kan användas i sallad.

Lönnsaven kan drickas som den är eller kokas till sirap och socker. Det går också att jäsa vin på den.

Växtplats

Lövskogar, parker, alléer.

Förekomst

Se större karta med observationer av skogslönn.

Övrigt

Den svenska lönnen ger inte samma utbyte av sav som den nordamerikanska sockerlönnen (A. saccharum). I mars tappar man sockerlönnarna på en del av deras sav; 40 liter lönnsav ger en liter lönnsirap.

För att tappa sav krävs markägarens tillstånd och hålet ska pluggas igen efteråt. (Läs mer om att plugga igen hålet under björk.) Ett alternativ, som inte skadar trädet lika mycket, är att klippa av en tunn gren och tappa saven därifrån istället.

Skapad


UppdateradReferenser

Namn på andra språk

Ingmanson, I. (2007). Kan man äta sånt?. [Ny, omarb. utg.] Stockholm: PrismaLjungqvist, K. (2011). Nyttans växter: uppslagsbok med över tusen växter : historik om svensk medicinalväxtodling. 3., [rev.] uppl. Dals Rostock: Calluna

spids-løn

Spitz-Ahorn

Spitzahorn

Aieresse

Norway Maple

Norway maple

norway maple

Ostrolistni javor

Metsävaahtera

Vaahtera

metsävaahtera

Érable plane

érable de Norvège

érable plane

érable platane

érable platanoïde

Broddhlynur

Acero platanoide

Acero riccio

acero riccio

Noorse esdoorn

noorse esdoorn

spisslønn

Klon zwyczajny

Клён остролистный

挪威槭

Kommentarer till skogslönn


  • Lovisa

    Lönn är ju så kännslig vad gäller saven. Att de blöder mycket och länge på våren. Räcker det att bara teppa igen hålet, skadas inte lönnen mycket om jag tappar den på sav?
    Hur mycket sav får jag tömma från en lönn utan att den tar skada av brist på sav?

  • Arvid

    hur är det med fröna för lönn?