Referenser

Nedan listas ett antal av de tryckta och elektroniska källor som ligger till grund för innehållet på Skogsskafferiet. På vissa växtsidor finns även de källor som har använts redovisade.

Litteratur

Nyttans växter

Kerstin Ljungqvist, 2011

En omfattande uppslagsbok med över tusen växter och deras användning förr och nu. Mat och medicin, kläder och redskap, färg och kosmetika. Läs en recension här.

Vanliga vilda växter till mat, krydda, hälso- och kroppsvård

Pelle Holmberg, 2007

Behändigt litet häfte som ger en god introduktion till ett femtiotal vilda växter, även om vissa kanske är i svåraste laget. Boken tar även upp medicinala nyttigheter. Rekommenderas varmt till alla som nyligen slagit in på samlandets väg.

Vilda växter som mat och medicin

Stefan Källman, 2006

Ett oerhört innehållsrikt uppslagsverk över Sveriges ätliga vilda växter. Källmans välkända överlevnadskunskaper lyser igenom när växterna presenteras pragmatiskt ihop med rigorösa näringsanalyser. Trots att boken utelämnat ett flertal användbara växter är den fortfarande en guldgruva för ambitiösa växtsamlare. För den intresserade erbjuder boken även en historisk exposé över växtsamlandets relevans för den regionala livsmedelstryggheten.

Kan man äta sånt?

Inger Ingermansson, 2007

Målande beskrivningar av hur hundratals vilda växter bör skördas och användas till matlagning. Första upplagan kom redan 1978 och boken anses vara en klassiker i sammanhanget.

Naturen som skafferi

Hans Blekastad, 1982

En inspirerande skrift skriven av en entusiastisk amatör. Boken ger en bra introduktion till växtsamlande och redogör systematiskt för ett stort antal vilda växter, tillsammans med receptförslag av varierande relevans.

Plocka vilda matväxter

Beate Sliphers, 2006

En introduktion till ett mindre antal ätliga växter som är sorterade säsongsvis vilket förenklar inlärningen.

Vilda bär

Bo nylén, 2007

Ett nätt litet häfte som kortfattat beskriver de vanligaste vilda bären i Sverige.

Örtagubbens 25 underbara läkeörter

Gustaf Dahl, 1977

En klassisk skrift som redogör för traditionell kunskap om 25 svenska växters nyttigheter.

Örtmedicin och växtmagi

Ingegärd Lindeberg m fl , 2001

En omfattande örtabok med vetenskaplig noggrannhet beträffande botaniska och fytokemiska fakta. Boken har ett tilltalande upplägg där växterna presenteras med illustrationer, bilder och intressanta texter om historik, medicinsk verkan, innehållsämnen och användning.

Pelle Holmbergs bok om svampar

Pelle Holmberg, 2007

En behändig liten skrift som är lätt att ta med sig i svampskogen, och som innehåller en hel del nyttig information för nybörjaren.

Våra matsvampar

Bo Nylén, 2007

En mer omfattande svampbok som tar upp de flesta svampsorter som är viktiga behöver känna till.

Handbok överlevnad

Svenska armén, 1988

Arméns överlevnadshandbok innehåller ett användbart kapitel som tar upp 36 användbara växter, med enkla beskrivningar om när och hur de ska skördas och användas. Även om fokus är överlevnad under väpnad konflikt erbjuder boken trots allt en hel del nyttig information också för den fredlige samlaren.

Stockholmsfloran: exakta växtställen för samtliga arter

Per Sigurd Linberg, 1983

Detaljerad beskrivning över var man kan finna alla tänkbara växter i Stockholms innerstad. Boken har några år på nacken men är i många avseenden fortfarande högst aktuell för Stockholmssamlaren.

Svensk fältflora

Bo Mossberg, 2006

En utmärkt flora med enkelt och lättöverskådligt registersystem för den ovane samlaren.

Vår flora i färg. Fanerogamer

Ivan Elvers, 1985

En klassisk flora som många har stående i bokhyllan. Lite rörig i uppslagsverket men nog så detaljrik.

Den nya nordiska floran

Bo Mossberg, 2010

Den ultimata floran. Vackra akvareller presenterar över 3250 växter.


Webbsidor och databaser

Den virtuella floran

En utmärkt webbflora med bilder och beskrivningar av de flesta som växer i Sverige. Den virtuella floran är ett bra komplement till Skogsskafferiets praktiska information. (Den virtuella floran stängdes tyvärr ner 2021 av Naturhistoriska riksmuseet. Då ingen bra ersättare finns tillgänglig länkar vi idag till ett webbarkiv där webbsidan finns konserverad.)

Svampguiden

En superb databas över de vanligaste mat- och giftsvamparna i Sverige, med detaljerade beskrivningar och bilder över sorterna, samt receptdatabas och ett diskussionsforum. Svampguiden är ett utmärkt komplement till skogsskafferiet eftersom det erbjuder mer fördjupad svampinformation.

Shenet

En utmärkt växtdatabas som både tar upp användning och växtbeskrivning, tyvärr ej med bild. Vissa av Skogskafferiets växter finns med på shenet.

Plants for a future

Ett omfattande resurs- och informationscenter för ätliga växter.

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD)

En databas från SLU som standardiserar namnsättning av svenska kulturväxter.

Havsstrandväxter

Marviol
Kvanne
Strandaster
Havssälting
Saltarv
Spjutmålla
Strandmålla
Strandkål
Havtorn

Nyhetsbrev