Om Skogsskafferiet

Skogsskafferiet syftar till att uppmuntra omställningen mot en hållbar livsstil genom att sprida kunskap om de vilda, ätliga växter och svampar som finns i den svenska naturen. Vår förhoppning är att fler ska upptäcka hur enkelt och roligt det är att samla vilda växter som ett tilltagande komplement till den vardagliga matlagningen.

Skogsskafferiet har växt fram utifrån vår övertygelse att såväl global rättvisa som ekologisk hållbarhet måste gå hand i hand med ett levnadssätt som minimerar vår miljöpåverkan och som sker i samklang med naturen. Vi vill därför försöka återupptäcka tidigare generationers kunskap om den mat och medicin som växter vilt i vår närhet, som en del i strävan mot ett mer hållbart förhållningssätt mot människor, djur och natur.

Det finns mer än 250 ätliga växter i Sverige. Skogskafferiet har valt att lyfta fram de som vi ansett enklast och som har störst användningsvärde i vardagens matlagning. Tonvikten ligger på växter, men vi har även tagit upp de vanligaste matsvamparna. Informationen i Skogskafferiet bygger delvis på våra egna och andras erfarenheter, men framförallt på tillgänglig litteratur om vilda växters nyttigheter.

Växterna har kategoriserats utifrån skördetid och användningsområde för att göra informationen så lättillgänglig som möjligt. Vidare har växterna indelats utifrån dess användbara delar, och då kategoriserats som exempelvis rot, blad, bär och svamp. För att undvika förväxling och andra misstag vill vi i nuläget inte beskriva växternas utseende, utan att denna information bör istället eftersökas i en flora.

Skogskafferiet är ett ständigt pågående projekt där vi själva håller på att lära oss mer om ätliga vilda växter. Så om du har förslag på faktakorrigeringar eller andra synpunkter på innehållet så är du mer än välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt: red (a) skogsskafferiet.se

Initiativtagare till Skogsskafferiet
Christian Cederwall & Markus Lundström

Nyhetsbrev


Instagram @skogsskafferiet