Frö

Välj svårighetsgrader:

  

Cardamine hirsuta

Bergbräsma

Björk

Björk

Triglochin maritima

Havssälting

Kummin

Kummin

Angelica archangelica ssp. littoralis

Kvanne

Elytrigia repens

Kvickrot

Capsella bursa-pastoris

Lomme

Thlaspi arvense

Penningört

Allium ursinum flos

Ramslök

Honckenya peploides

Saltarv

Ulmus glabra

Skogsalm

Galium aparine

Snärjmåra

Atriplex prostrata

Spjutmålla

Atriplex littoralis

Strandmålla

Angelica sylvestris

Strätta

Chenopodium album

Svinmålla

Nyhetsbrev


Instagram @skogsskafferiet