Frö

Välj svårighetsgrader:

  

Cardamine hirsuta

Bergbräsma

Björk

Björk

Triglochin maritima

Havssälting

Kummin

Kummin

Angelica archangelica ssp. littoralis

Kvanne

Elytrigia repens

Kvickrot

Capsella bursa-pastoris

Lomme

Thlaspi arvense

Penningört

Allium ursinum flos

Ramslök

Honckenya peploides

Saltarv

Ulmus glabra

Skogsalm

Galium aparine

Snärjmåra

Atriplex prostrata

Spjutmålla

Atriplex littoralis

Strandmålla

Chenopodium album

Svinmålla

Nyhetsbrev


Instagram @skogsskafferiet