Sirap

Byt ut den köpta sirapen mot en självsamlad och hemkokt variant!

Välj svårighetsgrader:

  

Björk

Björk

Picea abies

Gran

Amelanchier sp.

Häggmispel

Elytrigia repens

Kvickrot

Maskros

Maskros

Sorbus intermedia

Oxel

Acer platanoides

Skogslönn

Nyhetsbrev


Havsstrandväxter

Strandaster
Havssälting
Saltarv
Spjutmålla
Strandmålla
Strandkål
Havtorn

Instagram @skogsskafferiet