Bröd

Brödbakningen kan med fördel smaksättas, berikas och kompletteras med ett flertal vilda växter.

Välj svårighetsgrader:

  

Fagus sylvatica

Bok

Brännäsla

Brännässla

Gökärt

Gökärt

Hasselnöt

Hassel

Triglochin maritima

Havssälting

Kummin

Kummin

Elytrigia repens

Kvickrot

Maskros

Maskros

Sorbus intermedia

Oxel

Rönnbär

Rönn

Honckenya peploides

Saltarv

ekollon-1

Skogsek

Atriplex prostrata

Spjutmålla

Chenopodium album

Svinmålla

Pinus sylvestris

Tall

Nyhetsbrev


Havsstrandväxter

Strandaster
Havssälting
Saltarv
Spjutmålla
Strandmålla
Strandkål
Havtorn

Instagram @skogsskafferiet