vártig röksvamp

Lycoperdon perlatum

Svårighetsgrad

Användbara delar

Svamp

Använd till

Varmrätt

Växtplats

Löv- och barrskogar i hela landet, ofta under granar; hagar och ängsmarker.

Användningsområden

Som ung är vårtig röksvamp lämplig att plocka och den smakar bäst om man steker den. Vårtorna på hatten skrapas lätt av vid rensning.

Konservering: Vårtig röksvamp är inte lämplig att konservera.

Förväxling

Vårtig röksvamp kan främst förväxlas med gyttrad röksvamp vilken saknar vårtor men som också är ätlig. Övriga röksvampar är ätliga så länge de är unga och fruktkroppens kött är vitt.

Risk för förväxling med små outvecklade knoppar av vit flugsvamp (mycket giftig) och stinksvamp (oätlig). Skär igenom svampen för att kontrollera att det inte finns synliga anlag till skivor eller fot. Röksvampar har jämn struktur genom hela fruktkroppen.

Övrigt

Andra röksvampar i Sverige som är vanliga: gyttrad röksvamp, långfotad röksvamp och jätteröksvamp.

När röksvampar är mogna släpper de ut ett rökliknande moln av sporer.

Skapad

Senast ändrad

Referenser

Kommentarer till vårtig röksvamp

Skriv en kommentar