skogslönn

Acer platanoides
Kinesträdsväxter

Sav vid vårens första töväder.

Svårighetsgrad

Användbara delar

BladBlommaStam

Använd till

SalladSirapVin

Växtplats

Lövskogar, parker, alléer.

Användningsområden

Lönnblommorna, som har en sötaktig smak, och de späda bladen kan användas i sallad.

Lönnsaven kan drickas som den är eller kokas till sirap och socker. Det går också att jäsa vin på den.

Övrigt

Den svenska lönnen ger inte samma utbyte av sav som den nordamerikanska sockerlönnen (A. saccharum). I mars tappar man sockerlönnarna på en del av deras sav; 40 liter lönnsav ger en liter lönnsirap.

För att tappa sav krävs markägarens tillstånd och hålet ska pluggas igen efteråt. (Läs mer om att plugga igen hålet under björk.) Ett alternativ, som inte skadar trädet lika mycket, är att klippa av en tunn gren och tappa saven därifrån istället.

Läs mer om lönn på den virtuella floran.

Skapad

Senast ändrad

Referenser

Kommentarer till skogslönn

Skriv en kommentar